กรอบล็อคจอ HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
ปุ่มกด HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
แผงปุ่มกด HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
Mouse HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
volume HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
Mainboardชุดล่าง HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
ลำโพงหูฟัง HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
ลำโพงเสียงเรียกเข้า HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
Body HTC legend อะไหล่แท้มือสอง
มอเตอร์สั่น HTC P3600i/D810 อะไหล่แท้มือสอง
ลำโพงเสียงเรียกเข้า HTC P3600i/D810 อะไหล่แท้มือสอง
ลำโพงหูฟัง HTC P3600i/D810 อะไหล่แท้มือสอง
กล้องหลัง HTC P3600i/D810 อะไหล่แท้มือสอง
กล้องหน้า HTC P3600i/D810 อะไหล่แท้มือสอง
กล้องถ่ายรูป P800w/HTC P3300 มือสอง
แผงปุ่มกดหน้าพร้อมสายแพ P800w/HTC P3300 มือสอง
ฝาครอบกล้องถ่ายรูป P800w/HTC P3300 มือสอง
เคสกลาง P800w/HTC P3300 มือสอง
ฝาหน้า P800w/HTC P3300 มือสอง
Mainboard HTC TyTN II อะไหล่แท้มือสอง
Mainboard HTC Touch dual อะไหล่แท้มือสอง
LCD display HTC Touch dual อะไหล่แท้มือสอง
LCD+Touch screen O2 minis อะไหล่มือสอง
ลำโพงกระดิ่ง O2 minis อะไหล่มือสอง
ลำโพงหูฟัง O2 minis อะไหล่มือสอง
กล้อง O2 minis อะไหล่มือสอง
ปุ่มกดหน้า O2 xda IIs มือสอง
แผงรับคลื่นโทรศัพท์ O2 xda IIs มือสอง
แผงปุ่มกดหน้า O2 xda IIs มือสอง
กล้อง O2 xda IIs มือสอง
แผงปุ่มกดเมนู O2 xda IIs มือสอง
ไมค์ O2 xda IIs มือสอง
LCD+Touch screen O2 xda IIs มือสอง
Back housing O2 xda II s อะไหล่แท้มือสอง สภาพดี
Front housing O2 xda II s อะไหล่แท้มือสองสภาพดี
Slide keyboard O2 xda IIs อะไหล่แท้มือสองสภาพดี
ฝาปิดแบตเตอรี่ O2 xda II/xda IIi มือสอง
ฝาหน้า O2 xda Zinc อะไหล่มือสอง
เคสกลาง O2 Zinc สินค้ามือสอง
ฝาครอบกล้องถ่ายรูป O2 zinc อะไหล่มือสอง
slide keyboard O2 zinc สินค้ามือสอง
ลำโพงหูฟัง O2 Zinc อะไหล่มือสอง
ลำโพงกระดิ่ง O2 Zinc อะไหล่มือสอง
มอเตอร์สั่น O2 Zinc อะไหล่มือสอง
ปุ่มกดหน้า O2 Zinc อะไหล่มือสอง
แผงวงจรปุ่มกดหน้า O2 Zinc อะไหล่มือสอง
กล้อง O2 Zinc อะไหล่มือสอง
Mainboard O2 Stealth มือสอง
Mainboard O2 Stealth มือสอง
Body O2 stealth มือสอง

                               
Sitemap หมวดหมู่